www.compudate.nl
Geen frames - Slechts één pagina Wel frames - Alle pagina's
Profiel Mailbox Advertenties Info Webmaster
Huisregels Privacy Adviezen FAQ Kosten
Terug naar vorige pagina  Privacy  Verder naar volgende pagina

E-mailadres

Als je reageert op de advertentie van een bepaald lid stuurt Compudate jouw reactie naar zijn/haar mailbox op deze site. Per e-mail krijgt het lid daar bericht van. Jij krijgt dat e-mailadres nooit te zien en dat lid krijgt ook nooit jouw e-mailadres te zien. Hij/zij ziet het e-mailadres van Compudate. Je kunt elkaar dus nooit rechtstreeks e-mailen, tenzij je zelf in een reactie of tijdens een chat je e-mailadres bekend maakt.

Compudate zal nooit e-mailadressen van leden doorgeven aan derden.

P.S. Het is niet toegestaan een e-mailadres te vermelden in je advertentie. Wel mag je een e-mailadres vermelden in een reactie naar een ander lid.

Postadres

Je achternaam, postadres en telefoonnummer zullen nooit voorkomen in je advertentie. Het is niet mogelijk dat iemand via deze site te weten komt wat je volledige naam is en/of waar je woont.

SPAM

Je zult nooit via Compudate spam ontvangen. Wel ontvang je maximaal eens per week een nieuwsbrief van Compudate waarin sponsorberichten kunnen voorkomen.